تحقیق آثار و فوايد فردي اجتماعي نماز

دانلود تحقیق با موضوع آثار و فوايد فردي اجتماعي نماز،در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:آنچه مسلم
است نمازي كه در اسلام اينقدر ارزشمند و با اهميّت است آثار و فوايد زيادي
هم از نظر فردي و هم از نظر اجتماعي دارد كه ما در اينجا به چند مورد از
اين فوايد و آثار اشاره مي كنيم:الف ـ نماز حافظ تعادل در برابر خوبي و بدي است:نماز
عامل سازنده اي است كه پايداري و مقاومت انسان را در فراز و نشيبهاي زندگي
حفظ مي كند و نمازگزار در مقابل هر خير و شر، خوبي و بدي، خويش را حفظ
نموده و به هر بادي نمي لرزد. از اين رو مي بينيم خداوند در قرآن وقتي
طبيعت دنيا پرست انسان را تبيين مي كند و خصوصيّات آن را بيان مي كند،
بلافاصله نمازگزاران را از آن استثناء كرده و آنان را از اين رذائل منزّه
مي داند.1ب ـ نماز بهترين بازدارنده از فحشاء و منكر است:«اقم
الصلوه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله اكبر»2 نماز را
بپادار كه نماز (انسان را) از كارهاي زشت و ناپسند باز مي دارد» طبيعت نماز
به گونه اي است كه انسان را به ياد مبدأ و معاد مي اندازد كه اين دو،
بهترين ضامن اجرايي براي خودداري از كارهاي زشت و ناپسند و انجام كارهاي
شايسته است، يعني انسان وقتي به نماز مي ايستد، تكبير مي گويد، خدا را از
همه چيزي بالاتر و برتر مي شمرد، به ياد نعمت هاي او افتاده حمد و سپاس او
مي گويد و او را به رحمانيّت و رحيميّت مي ستايد، به ياد روز قيامت مي
افتد، اعتراف به بندگي او كرده و از او ياري مي جويد، راه راست يعني راهي
را كه پيامبران و صدّيقين و شهيدان و صالحان رفته اند.»3 طلب مي كند و از
راه آناني كه مورد خشم خدا واقع شده و گمراهند به خدا پناه مي برد.(مضمون
سوره حمد) بعد براي خدا «ركوع مي كند و در برابر او پيشاني عبوديّت بر خاك
مي نهد و غرق عظمت و بزرگي او مي شود و خود برتربيني و خودخواهي را فراموش
مي كند. آنگاه شهادت به يگانگي او مي دهد و گواهي به رسالت پيامبر(ص) مي
دهد …-+علوم انسانی|تحقیق آثار و فوايد فردي اجتماعي نماز

دریافت