تحقیق آسيب هاي ورزشي

دانلود تحقیق با موضوع آسيب هاي ورزشي،در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.فهرست مطالبمقدمه     فصل اول : آسيبهاي صورت     1)    آسيبهاي چشم     2)    آسيبهاي بيني     3)    آسيبهاي گوش    4)    شکستگيهاي صورت    5)    آسيبهاي زبان     فصل دوم : آسيب هاي سرو گردن  1)    آسيب هاي سينوس سباتي     2)    آسيبهاي گردن     فصل سوم : آسيب هاي تنه1)    آسيب هاي قفسه ي سينه    2)    آسيب هاي قلب     3)    آسيب هاي شکم    فصل چهارم : آسيب اندامهاي تحطاني 1)    آسيب هاي مچ پا     2)    پارگي زرد پي آشيل     منابع و مآخذ    -+علوم انسانی|تحقیق آسيب هاي ورزشي

دریافت