تحقیق آهن خاكستري gray irons

طرز عمل آهن هاي خاكستري (gray irons) :چكيده :آهن
هاي خاكستري گروهي از چدنها هستند كه گرافيت ورقه را در طول انجماد تشكيل
مي دهند. در مقابل شكل شناسي گرافيت گلوله اي آهن هاي شكل پذير و نرم.
گرافيت ورقه در آهن هاي خاكستري در يك قالب با ريزساختاري كه توسط عمل
تركيب و گرما مشخص مي شود، پخش مي گردد.ريزساخت معمول آهن خاكستري يك
قالب پرليت با ورقه هاي گرافيت كه در سرتاسر پخش شده است مي باشد. برحسب
تركيب، آهن خاكستري معمولاً شامل 5/2% تا 4% كربن (c) 1% تا 3% سيليسيوم
(si) و اضافاتي از منگنز بسته به ريزساخت مطلوب مي باشد. (به اندازه حداقل
1/0% منگنز در آهن خاكستري كه داراي بيشترين جزء آهن است و حداكثر 2/1% در
پرليت). ديگر عناصر آلياژي شامل نيكل، مس، موليبدنيوم و كُرُم است …- +مهندسی|تحقیق آهن خاكستري gray irons

دریافت

برچسب ها:
آهن خاكستري تحقیق در مورد آهن خاكستري دانلود تحقیق آهن خاكستري دانلود رایگان تحقیق آهن خاكستري پروژه آهن خاكستري مقاله آهن خاكستري مقاله در مورد آهن خاكستري پروژه در مورد آهن خاكستري پایان نامه آهن خاكستري تحقیق آماده در مو