تحقیق آيين‌ نامة معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

دانلود تحقیق با موضوع آيين‌ نامة معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:مادة 1. تعاريف‏1. منظور از “سازمان،” در اين آيين‏نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.2. “معاملات،” خرید یا فروش اوراق بهاداري است كه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.3.
“تابلوي بورس” تابلويي است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق
بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوي اصلي و فرعي، تابلو اوراق مشارکت
دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.4. “عرضه،” عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده.5. “تقاضا،” عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف كارگزار خريدار.6. “مشتری،” شخصي است كه متقاضي خريد (يا فروش) اوراق بهادار است. “مشتري” می‌تواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد.7. “سفارش،” درخواست خريد و يا فروش اوراق بهادار است كه توسط “مشتري” به كارگزار ارائه می‌شود.8. “قيمت پیشنهادی،” نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزار وارد سامانة معاملات مي‌‌‏شود … -+علوم انسانی|تحقیق آيين‌ نامة معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

دریافت