تحقیق اجاره اهرمی

دانلود تحقیق با موضوع اجاره اهرمی،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:اجاره اهرمی : اجاره
اهرمی در واقع شکل نسبتاً پیچیده ای از اجاره سرمایه ای می باشد که در آن
علاوه بر موجر و مستاجر طرف سومی نیز وجود دارد که مسوولیت تامین مالی مالک
را بعهده می گیرد و بعبارت دیگر یک اجاره اهرمی شامل سه طرف یعنی موجر ،
مستاجر و وام دهنده می باشد در این حالت موجر در زمان خرید 40٪ بهای تمام
تمام شده درایی را پرداخت می کند و بقیه را وام دهنده تامین می نماید در
اجاره اهرمی ، موجر از یک طرف از مزایای مالیاتی استفاده نماید . در این
اجاره وام دهنده برای اینکه تضمین برای وصول وام خود داشته باشد حق تصرف
دارایی را برای خود محفوظ نگه می دارد. بدین معنی اگر موجر به عللی در
پرداخت بدهی خود کوتاهی و قصورد ورزد وام دهنده می توان دارایی مورد اجاره
را تملک کند . اجاره اهرمی از نظر مستاجر بعنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی
و در حسابها منعکس می گردد . اما از نظر موجر اجاره اهرمی همانند ، اجاره
با ماهیت تامین مالی مستقیم طبقه بندی می گردد . بر طبق بیانیه شماره FASB
13 حسابداری برای اجاره ها ، موجر سرمایه گذاری در اجاره اهرمی را به خالص
بدهی بدون حق مراجعه ثبت می کند . مبلغ ثبت شده بطور کلی شامل : 1- اجاره های دریافتنی 2- مبلغ مزایای مالیاتی ناشی از سرمایه گذاریها 3- هر گونه ارزش اسقاط برآوردی دارایی مورد اجاره 4- و کاهش برای هر یک از درآمدهای تحقق نیافته می
شود . از آنجایی که اجاره های دریافتنی به ارزش خالص بدهی بدون حق مراجعه
ثبت می شود . درآمد بهره توسط مالک شناسایی نشده در عوض حساب بهره ناشی از
اجاره اهرمی بابت جریانات نقدینگی مثبت خالص بستانکار می گردد . و این
جریانات برای جبران سرمایه گذار خالص مالک در اجاره اختصاص می یابند . یک
مثال تشریحی … -+علوم انسانی|تحقیق اجاره اهرمی

دریافت