تحقیق اسلام و خاتميت

دانلود تحقیق با موضوع اسلام و خاتميت،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:اسلام و خاتميت الحمد لله رب العالمين . . . اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته و ليتذكروا اولوا الالباب
در قسمت چهارم بحث مربوط به ختم نبوت وارد بوديم . بحثى كرديم راجع به
انسان و اجتماع از اين نظر كه در انسان و اجتماع چه جنبه هاى ثابت و چه
جنبه هاى متغيرى وجود دارد . بحثى هم كرديم درباره قوانين اسلامى و وضع اين
قوانين كه چگونه قواعد و اصولى است و چگونه يك سلسله قوانين فرعى هم دارد .
بحث ديگرى راجع به علم و عالم و اجتهاد و تخصص علمى در مسائل دين و وظايفى
كه در دوره خاتميت به عهده اين طبقه است ايراد كرديم . موضوع چهارم كه بحث
فعلى ما است مسأله منابع اسلامى است يعنى قابليت عظيم و پايان ناپذيرى كه
منابع اسلامى و در درجه اول قرآن كريم براى تحقيق و مطالعه دارد به طورى كه
هيچ دوره اى از دوره ها را نمى توان آخرين دوره مطالعه در قرآن به شمار
آورد به گونه اى كه بشر بتواند ادعا بكند كه آنچه كه در اين كتاب بزرگ
آسمانى هست همه را كشف كرده و مجهولى از اين جهت باقى نگذاشته است . در
جلسه گذشته مقدارى در اين باره بحث كرديم كه اساسا در صدر اسلام و از زمان
پيغمبر اكرم اين مطلب مورد توجه بوده است كه هر چه بر بشر بگذرد به حقايق
اسلام و حقايق دين آشناتر مى شود , يعنى كسى گمان نكند مردمى كه در زمان
پيغمبر بوده اند قرآن و سخن پيغمبر را يعنى معنى و عمق سخن پيغمبر و قرآن
كريم را از مردمان بعدى بهتر مى فهميده اند و بيشتر به عمق آن پى مى برده
اند . بر عكس , رسول اكرم صريحا مى فرمود كسانى كه بعدها خواهند آمد ممكن
است معنى و مقصودى را كه من از جمله هاى خودم دارم بهتر بفهمند , و لهذا
تشويق مى كرد تحت همين عنوان كه شما هر چه از من مى شنويد صحيح و درست ضبط
بكنيد و براى آيندگان نقل بكنيد , اى بسا كه آن كسى كه شما براى او نقل مى
كنيد او از خود شما كه ناقل هستيد بهتر مقصود مرا بفهمد …-+علوم انسانی|تحقیق اسلام و خاتميت

دریافت