تحقیق انواع مالیات

دانلود تحقیق با موضوع انواع مالیات،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:از نظر قانون مالیات به دو دسته تقسیم می شود:1. مالیات بر دارایی2. مالیات بر درآمددر
صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی
است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و
چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش
بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین
لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5
به شرح ذیل مشخص نموده:1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی
نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم
مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.4. هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و …-+علوم انسانی|تحقیق انواع مالیات

دریافت