تحقیق برنامه رسیدگی به حسابها

مشخصات فایل:تحقیق برنامه رسیدگی به حسابهاقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 26 بخشی از متن تحقیق:برنامه ريزي حسابرسي : 1- كسب شناخت 2- ثبت سيستم براي ثبت سيستم مي توان از روش نوشتاري يا فلوچارت استفاده نمود .3-
ارزيابي سيستم : ابزار ارزيابي يك سيستم كنترل داخلي را پرسشنامه سيستم
كنترل داخلي گوئيم . اگر نتيجه ارزيابي سيستم اين باشد كه سيستم قوي است
اقدام به رسيدگي و اطمينان از اجرا مي كنيم .4- رسيدگي و اطمينان از اجرا 5- نتيجه گيري : خلاصه مربوط به عمليات قسمت برنامه رسيدگي (سيستمي) به شرح زير است : كسب شناخت ، ثبت سيستم ، ارزيابي سيستم ، رسيدگي و اطمينان از اجرا ، نتيجه گيري .چنانچه سيستم قوي ارزيابي شده باشد ، دو حالت ايجاد خواهد شد :الف) سيستم قوي هم اجرا مي شود . ب ) سيستم قوي اجرا نمي شود. چنانچه
سيستم قوي اجرا شود معناي آن اينست كه ساختار كنترل داخلي قوي بوده ،
بنابراين مي توان به آن اتكا كرد و دامنه آزمون هاي محتوا را محدود طراحي
كرد. چنانچه سيستم ضعيف ارزيابي شود يا سيستم قوي ارزيابي شود ولي در عمل
اجرا نشود ، نتيجه آن اينست كه دامنه آزمون هاي محتوا وسيع طراحي شود. الف) قسمت سيستمي : 1- كسب شناخت كافي از سيستم كنترل داخلي 2- برآورد خطر كنترل و طراحي آزمون هاي اضافي 3- اجراي آزمون هاي اضافي 4- برآورد مجدد خطر كنترلب) قسمت آزمون محتوا :1- نوشتاري 2- فلوچارت (رسم نمودار)در قسمت آزمون محتوا بدنبال اثبات مانده ها خواهيم بود.منظور از اثبات مانده ها : 1- اثبات وجود 2- اثبات مالكيت 3- اثبات تماميت 4- اثبات ارزش 5- افشاء …-+علوم انسانی|تحقیق برنامه رسیدگی به حسابها

دریافت