تحقیق تحریم های ایران

دانلود تحقیق با موضوع تحریم های ایران،در قالب word و در 45 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: مقدمهعدم
پیروی جمهوری اسلامی ایران از مصوبات قطعنامه 1737 میتواند به تحریم های
اقتصادی گسترده علیه ایران منجر گردد، روندی که هم اکنون با تحریم های مالی
غرب علیه ایران آغاز گشته است. تاثیر اقتصادی این قطعنامه و تحریم های
متعاقب آن چه خواهد بود؟ اساسا، با توجه به کارآیی سیاست تحریم اقتصادی
بطور کل، تحریم اقتصادی ایران بطور خاص و سابقه تحریم هایی که توسط شورای
امنیت سازمان ملل تحت پوشش ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل به اجرا
گذاشته شده اند، آیا میتوان اطمینان داشت که قطعنامه 1737 و تحریم های
متعاقب آن به بحران هسته ای ایران پایان دهند؟ نوشته حاضر تلاش مختصری برای
پاسخ به این سوال و بررسی چشم انداز قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل
علیه جمهوری اسلامی ایران است.در راستای فوق، بخش دوم نوشته به بررسی
نکاتی از تاریخ تحریم های اقتصادی و قطعنامه های سازمان ملل اختصاص داده
شده است. بخش های 3 تا 5 به بررسی کارآیی سیاست تحریم اقتصادی، انواع تحریم
های اقتصادی و شرایط موفقیت آنها می پردازند. سپس، بخش های 6 و 7 تحریم
اقتصادی ایران، پیآمدها و کارآیی آنرا مورد بررسی قرار میدهند. در پایان،
در بخش 8 ارزیابی مختصری از چشم انداز احتمالی قطعنامه 1737 ارائه شده است
…-+علوم انسانی|تحقیق تحریم های ایران

دریافت