تحقیق حذف كميته ميراث فرهنگي و گردشگري

دانلود تحقیق با موضوع حذف كميته ميراث فرهنگي و گردشگري،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:حذف كميته ميراث فرهنگي و گردشگري،حركتي ناهمگون با سياست هاي كلانطي روزهاي اخير، موضوع ادغام كميته ميراثفرهنگي و گردشگري در كميته فرهنگ و هنر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، موردتوجه برخي رسانه هاي كشور قرار گرفته است در اين راستا، شماري از مسئولان وكارشناسان دو حوزه ميراث فرهنگي و گردشگي و نيز اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس به اظهارنظر در اين خصوص پرداخته اند.انحلال كميته مستقلي به نام ميراث فرهنگي، وگردشگري و تركيب كردن آن با كميته اي ديگر از نظر رويكردهاي داخلي كميسيون فرهنگيمجلس و نيز به لحاظ بازتاب هاي بيروني آن قابل تامل و بررسي است.از يك منظر،اين اقدام كميسيون فرهنگي مجلس را مي توان طبيعي و قابل قبول دانست، چه آن كه،مديريت و اعضاي يك مجموعه، قاعدتا بايد اختيار آن را داشته باشند كه چارت تشكيلاتيو سازماني شان را بر اساس نيازها و حتي سليقه هاي خود تنظيم كنند. بر همين اساس،اين كه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس در ادواري گذشته ضرورت تشكيل كميته اي تحت عنوانميراث فرهنگي و گردشگري را احساس كردند و پيگيري هاي خود در اين حوزه را از طريقچنين كميته اي امكان پذير مي دانستند از همان وجاهت منطقي برخوردار است كه ادغاماين كميته در كميته فرهنگ و هنر كميسيون فرهنگي در دوره هفتم، پذيرفتني است …-+علوم انسانی|تحقیق حذف كميته ميراث فرهنگي و گردشگري

دریافت