تحقیق حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

دانلود تحقیق با موضوع حساب مستقل وجوه  درآمد اختصاصی،در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی :- این حساب یکی از حسابهای مستقل وجوه دولتی می باشد . –
برای نگهداری حساب منابع مالی خاصی که برای تامین هزینه های مشخصی استفاده
می شود در اغلب موارد مشابه حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری ( اعتبارات
هزینه ای ) است . – در این فصل :• موارد تشابه حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای و وجوه اختصاصی بحث و • موارد افتراق بررسی قرار می گیردماموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی :- این حساب برای اجرای برنامه ها و فعالیتهای دولتی ، مسئولیت نگهداری حسابهای منابع مالی را به عهده دارد . – و برای تامین هزینه های خاص برنامه ها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد . – پس ماموریت این حساب مستقل به عنوان یک مرکز هزینه و در آمد مشخص در دستگاه نگهداری حساب اجرایی ارایه گزارشهای مالی جداگانه برای تحصیل و مصرف در آمدهای خاصی است که برای اجرای فعالیتها و برنامه های مخصی تخصیص می یابد .منابع مالی و ویژگی های حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی :- پس منابع مالی حساب مستقل وجوه اختصاصی دستگاههای اجرایی را در امدهای اختصاصی تشکیل می دهد . – در آمدهای اختصاصی به در آمدهایی اطلاق می شود که :- اجازه قانون تحصیل – و در بودجه سالانه کل کشور تحت – عنوان در آمد اختصاصی پیش بینی می شود .- که برای تامین هزینه های خاصی که برای اجرای فعالیتها و برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است مصرف می شود شرایط ایجاد حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی در دستگاه های دولتی 1-
تحصیل در آمد اختصاصی توسط وزارتخانه و موسسات دولتی مستلزم مجوز قانونی
است که از طریق تصویب قانون توسط قوه مفننه تحقق می یابد . 2- نوع و
میزان در آمدها و همچنین نوع و میزان هزینه ها تخت عنوان ” در آمد اختصاصی ”
و ” اعتبارات اختصاصی ” باید در بودجه سالانه کشور پیش بینی شود 3- در آمدهای اختصاصی باید منحصراً به مصرف هزینه های خاص و معین برسد . پس تحقق 3 شرط فوق مجوزی برای افتتاح این حساب می باشد . اگر مجوز جهت تحصیل در آمد نداشته باشیم ، ایجاد حسان مستقل منطقی است –
در بعضی مواقع ما به رغم وجود مجوز جهت تحصیل در آمد ، آنها در بودجه
سالانه پیش بینی نشده اند در اینصورت نگهداری حساب و ارایه گزارشهای مالی
آن از طریق حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای صورت می پذیرد . مثال مثل
سازمان سنجش که طبق تبصره 49 قانون بودجه سال 64 به وزارت علوم و تحقیقات و
فناوری اجازه داده می شود که هزینه برگزاری امتحانات ورودی واریز نماید . و
خزانه دارای معادل همین وجه جهت مصارف این سازمان در اختیار سازمان قرار
می دهد تا به مصرف هزینه های برگزاری آزمون برسد . – در صورتیکه مواد مصرف در امد اختصاصی در قوانین و مقررات تعیین نشود ، خاص بودن مصرف در آمد نیز تحقق نمی یابد … -+علوم انسانی|تحقیق حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

دریافت