تحقیق حقيقت جهاد و مسئله تجاوز

دانلود تحقیق با موضوع حقيقت جهاد و مسئله تجاوز،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:حقيقت جهاد و مسئله تجاوزجهاد در اسلام به دليل مخالفت آن با دو اصل اساسى از اصول تمدن غرب مورد اعتراض شديد آنها قرار گرفته است: 1. آزادى; 2. حق انتخاب.در واقع، جوهر و روح اصل دوم به اصل اول، كه اصلى اصيل و فراگير براى زندگى غربى محسوب مى‌شود، برمى‌گردد و متفكران اسلامى طى قرن بيستم با هدف دفاع از اسلام و حقيقت، به پاسخ‌گويى به اين اعتراضات و مخالفت‌ها اهتمام وافر نشان داده‌اند.ابوالاعلى مودودى مى‌نويسد: آنچه امروزه در مورد تقسيم جنگ به دو قسم «هجومى» و «دفاعى» مصطلح شده، يقيناً اطلاقش بر جهاد اسلامى صحيح نيست و تنها بر جنگ‌هاى قومى ناسيوناليستى صدق مى‌كند; چرا كه كاربرد اين دو اصطلاح زمانى متصور است كه دو كشور يا دو ملت با هم به جنگ برخيزند; همچنان‌كه در رسانه‌ها در مورد جنگ ميان دو كشور يا دو ملت به كار مى‌برند. اما زمانى كه يك حزب جهانى، كه تفكر انقلابى فراگير دارد و بين امّت‌ها و مناطق تفاوتى قايل نيست و همه امّت‌ها و افراد بشر را على‌رغم اختلاف نژاد و زبانى‌شان به سوى انديشه و برنامه خود فرامى‌خواند و درهاى خود را به روى هر مشتاقى باز مى‌كند… در اين صورت، جايى براى به‌كارگيرى دو اصطلاح جنگ «دفاعى» و «هجومى» وجود نخواهد داشت.از سوى ديگر، با صرف‌نظر از اينكه در خارج چنين اصطلاحى رايج و متداول است، چنانچه با دقت به حقيقت جهاد بنگريم آشكار مى‌گردد كه تقسيم جنگ به «هجومى» و «دفاعى» به هيچ وجه قابل انطباق بر جهاد اسلامى نيست; زيرا در حقيقت، جهاد اسلامى، هم هجومى است و هم دفاعى; به اين دليل هجومى است كه اسلام جهاد با كشورهايى را كه بنياد و اساسشان با مبانى اسلام تناقض دارد، نمى‌پذيرد و در صدد است تا چنين كشورهايى را از بن بر كند. اما جنبه دفاعى جهاد بدين لحاظ است كه اسلام به ناچار، بايد مملكتى را تأسيس و پايه‌هايش را مستحكم نمايد تا كار مطابق برنامه و نقشه‌اش امكان‌پذير شود. مخفى نماند كه اسلام بسان يك حزب است ]شخصيت حقوقى[; چون محدود به سرزمين و جغرافياى معيّنى نيست كه از آن دفاع و پشتيبانى كند، بلكه متضمّن يك سلسله مبانى است كه به شدت از آنها حمايت مى‌كند و در دفاع از آنها مصمّم و بى‌پرواست; همچنين به سرزمين حزبى كه مخالف آن است، حمله نمى‌كند، بلكه اصول و مبانى حزب مخالف خود را نقد كرده، به چالش مى‌كشد. مخفى نماند كه منظور حزب اسلامى از اين مبارزه فرهنگى آن نيست كه مخالفان عقيدتى‌اش را وادار به ترك باورشان نمايد و نسبت به پذيرش اصول اسلام، آنها را مجبور كند، بلكه خواهان آن است كه زمام فرمان‌روايى را از معتقدان به اصول و تفكرات باطل بگيرد تا زمينه براى حاكميت حق فراهم شود و ضمن برچيده شدن فتنه و حاكميت طاغوت، حاكميت توحيدى در جهان تحقق يابد …-+علوم انسانی|تحقیق حقيقت جهاد و مسئله تجاوز

دریافت