تحقیق شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار

دانلود تحقیق با موضوع شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار،در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش.-+علوم انسانی|تحقیق شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار

دریافت

1- شناسايي خطرات ايمني و بهداشتي محيط كار1-1- شناسايي خطرات ايمنيشناسايي خطرات ايمني و بهداشتي محيطهاي كاري، وظيفه اوليه و اساسي كميته هاي بهداشت و ايمني شغلي مي باشد. بطور كلي چهار نوع از حوادث خطرساز (در بحث ايمني) موجودند كه شامل:الف- سقوط در سطوح هم تراز و سقوط از ارتفاعب – برخورد با اجسامج – درگيري بين قطعات ثابت و متحركد – تصادفهاي تماسي، همانند تماس با سطوح بسيار سرد يا بسيار داغ و يا تماس با برقاعضاي كميته هاي بهداشت و ايمني بايد قادر به شناسايي و معرفي خطرات ايمني بوده و بتوانند اقداماتي را در زمينه مديريت صحيح خطرات و همچنين كاهش و تنزل تعداد آنها به انجام رسانند. اعضاي كميته مي توانند از طريق مشورت با كارفرمايان و كارگران، مراجعه به گزارشات مربوط به حوادث و يا صدمات ناشي از كار، مرور گزارشات مربوط به عملكرد ماشين آلات و …… با محدوده و حوزه خطراتي كه افراد در معرض آنها قرار دارند، آشنا گردند و در پيشگيري از بروز آنها اقدام نمايند.