تحقیق فمنيسم و سياست

دانلود تحقیق با موضوع فمنيسم و سياست،در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: مقدمه
انديشه فمنيسم در واقع همان جنبش زنان است و ريشه‏هاى آن به دوران روشنگرى
اروپا و بيدارى اين قاره از خواب قرون وسطايى مى‏رسد، اما ايده‏هاى انقلاب
كبير فرانسه (1) زمينه‏ساز جدى و واقعى شكل‏گيرى نخستين نطفه‏هاى جنبش
فمنيستى است; آنجا كه ايده حقوق بشر براى نخستين بار به شكل مدون و البته
بيشتر در رابطه با حقوق مردان فرمول بندى شده بود. آنچه كه فرانسه در دهه
90 قرن هجدهم به صورت شركت فعال زنان در جنبش انقلابى و سپس تاسيس
انجمن‏هاى سياسى ويژه زنان شاهد آن بوده، به مرور ريشه‏هاى خود را به سراسر
اروپا گستراند. (2) «جنبش آزادى زنان‏» مهمترين روايت فمنيستى در
جامعه معاصر غرب است. البته خود اين عنوان نيز نشان دهنده زمينه سياسى ظهور
آن و كليدى براى درك بعضى از تفاوت‏هاى آن با اشكال پيشين فمنيسم است.
فمنيست‏هاى اوليه از «حقوق‏» و «برابرى‏» زن سخن مى‏گفتند، اما در دهه 60
ميلادى «ستم‏» و «آزادى‏» در فعاليت‏هاى سياسى چپ‏نو، (3) كلماتى كليدى به
شمار مى‏رفت. با افزايش جنبش‏هاى آزادى بخش; از قبيل جنبش آزادى بخش
سپاهان، جهان سوم و…، فمنيسم جديد، به ناگزير عنوان «جنبش آزادى بخش
زنان‏» را براى خود برگزيد كه اين تغيير نام بازتاب تحولى مهم در دورنماى
سياسى فمنيسم معاصر، ايجاد كرد….-+علوم انسانی|تحقیق فمنيسم و سياست

دریافت