تحقیق معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت GFS

دانلود تحقیق با موضوع معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت GFS،در قالب word و در 30 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:خصوصيات سيستم GFS:1- شفافيت عملکرد ( دارايي ها – بدهيها – درآمدها – هزينه ها )- عدم تلقي فروش دارايي هاي سرمايه اي به عنوان در آمد – جلوگيري از تداخل اعتبارات هزينه با اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي و بالعکس 2- هماهنگي با استانداردهاي پذيرفته شده جهاني از سوي صندوق بين المللي پول (IMF)- قابليت مقايسه بودن بودجه با عملکرد دولت ها با يکديگرتعريف نظام آماري :در
يک تعريف ساده نظام آماري عبارت از مجموعه سازمانها ، ادارات ، موسسه ها و
به طور واحد هايي است که در کشور به برنامه ريزي جمع آوري ، استخراج ،
انتشار و تجزيه تحليل عملي آمار اشتغال دارند . اهداف دستورالعمل (GFS) :دستور
العمل GFS نظام آماري تخصصي اقتصاد کلان را مورد بررسي و تجزيه و تحليل
قرار مي دهد که براي حمايت از تحليل هاي مالي طراحي شده اند در نظام GFS
براي دستيابي به اهداف مورد نظر اصلاحات به دو مرحله تقسيم مي شود :الف – اهداف کوتاه مدت ب- اهداف بلند مدت الف – اهداف کوتاه مدت شامل : تغيير
در ترکيب ساختار بودجه – اصلاح در روش بر آورد در آمدها و هزينه ها –
اصلاح در نظام مديريت اطلاعات بودجه اي ، اصلاح نظام طبقه بندي و شفاف سازي
درآمدها و هزينه ها . ب) اهداف بلند مدت نظام آماري مالي دولت GFSاصلاح در ساختار حسابداري – اصلاح در روش هاي بودجه اي اصلاح نظارت بودجه اي ساختار و خوصيات سيستم GFSنظام
GFS ، معمولاً بخش هاي عمومي دولت را تحت پوشش قرار مي دهد اين بخش ها به
عنوان واحد هاي نهادي تعريف مي شوند که به مثابه دستگاههاي اقتصادي هستند
که مي توانند دارايي تملک کند ، بدهي ايجاد نمايند و براي بدست آوردن حقوق
خود با ساير دستگاهها به داد و ستد بپردازند …-+علوم انسانی|تحقیق معرفي سيستم آمارهاي مالي دولت GFS

دریافت