تحقیق مكتب پارميندس

دانلود تحقیق با موضوع مكتب پارميندس،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:مكتب پارميندسيونيان
در عقايد واعمال خود با ميانه روي ميانه اي نداشته اند. هرالكيتوس بر آن
بود كه همه چيز تغيير مي كند پارميندس در پاسخ گفت كه هيچ چيز تغيير نمي
كند.پارميندس اهل الئا بود كه در جنوب ايتاليسات. وي در نيمه اول قرن
پنجم پيش از ميلاد به بار آمد. بنا به قول افلاطون، سقراط در جواني محضر
پارميندس را كه در آن هنگام پير بود درك كرده و چيزهاي بسياري از او آموخته
است. فلاسفه جنوب ايتاليا و سيسيل بيش از فلاسفه ايومن كه تمايلاتشان
عموما علمي و شكاكي بود، مشرب عرفاني داشتند. غالبا گفته مي شود كه
پارميندس در شعري تحت عنوان درباره طبيعت تشريح شده است. پارميندس حواس را
فريبنده مي دانست و همه اشياي محسوس را بدين عنوان كه وهم و فريبي بيش
نيستند محكوم مي كرد. يگانه حقيقت ذات احديت است كه نامتناهي و نامرئي است
وآن بر خلاف آنچه در حكمت هراكلينوس آمده است مجموعه اضداد نيست زيرا كه
اضدادي وجود ندارد.چنين پيداست كه پارميندس مي انديشيده است كه في
المثل (سرد) فقط به معني غير گرم و تاريك فقط به معني غير روشن است ولي
احديث را چنان تصور نمي كرده است كه ما خدا را تصور مي كنيم. به نظر مي رسد
كه ويروسها احديت را به عنوان يك وجود مادي و بسيط مي انگاشته است زيرا كه
از آن به عنوان يك كرده نام مي برد. ليكن احديت او را نمي توان تقسيم كرد
زيرا كه تمام آن در همهجا حضور دارد …-+علوم انسانی|تحقیق مكتب پارميندس

دریافت