تحقیق نخست وزير فلسطين

دانلود تحقیق با موضوع نخست وزير فلسطين،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:نخست وزير فلسطينشگفتى
هاى سياست در فلسطين كامل شد وقتى كه زمام امور اين سرزمين به دست جنبشى
افتاد كه پيش از آن آمريكا و غرب حتى از ذكر نام آن احتراز مى كردند.
پيروزى مجاهدان حماس در آزاد ترين انتخابات تاريخ فلسطين، معادلات سياسى را
نه تنها در غزه كه در ميدان بزرگترى به نام نزاع اعراب و اسرائيل دگرگون
كرد. فقط فلسطينيان نبودند كه در جشن پيروزى انتخاباتى جوانان جهادى خود
دست افشانى كردند كه كل جنبش مقاومت در خاورميانه بزرگ از اين اتفاق جان
تازه اى گرفت. اكنون تيم جهاديون ديروز فلسطين بر كرسى صدارت و وزارت نشسته
اند. حماسى ها در ورود به ميدان سياست اما، راهى متفاوت از همه جنبشها و
جريان ها پيمودند. آنها جامه سياست را به بهاى ترك سلاح و مبارزه به تن
نكردند كه با صراحت اعلام كردند كه سياست و ديپلماسى در قاموس حماس تداوم و
تكميل مبارزه است. و اين ايده اى بود كه منشأ و موجب تمام چالش يكساله
جبهه اعراب و غرب با دولت نوپديد حماس را رقم زد. هنيه و يارانش اكنون مى
توانند از كارايى ديپلماسى حماس سخن بگويند در حالى كه هنوز سلاح آنها نيز
از كار نيفتاده است. سر قافله ديپلماسى حماس مى گويد بادستى پر به غزه باز
خواهد گشت. در فرصت گفت وگويى كه هنيه براى «ايران» اختصاص مى دهد، با او
دفتر پرچالش دولت نوپاى حماس را مرور مى كنيم و نگاه ديروز و امروز حماسى
ها به فلسطين و خاورميانه را به بحث مى گذاريم. در اين مصاحبه از همراهى بى
دريغ مهدى سلماسى مترجم تواناى الوفاق بهره مند هستيم.آقاى
هنيه اكنون حدود ۷ ماه از عمر دولت حماس سپرى شده است. تشكيل دولتى با
خصوصيات فكرى حماس يك پديده در صحنه منطقه ارزيابى شد اما اين تجربه جديد
حكومتى از ابتدا با چالش ها و تهديدهايى روبه رو شد آيا شما از اين مشكلات
در تشكيل دولت فلسطين مطلع بوديد …-+علوم انسانی|تحقیق نخست وزير فلسطين

دریافت