تحقیق پول و نظام بانكي

دانلود تحقیق با موضوع پول و نظام بانكي،در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:پول ونظام بانكيپول
آن قدر عادي و مسلم تلقي مي شود، كه به ندرت از خود مي پرسـيم چرا پول مي
خواهيم وپول چه مي تواند بكند. همه مي دانيم، پول در زندگي شخصي ما، كارهاي
مهمي مي تواند انجام دهد، اما سوال مهمتر اين است : پول در كل اقتصاد ملي
چه مي كند؟نه
تنها لازم است بدانيم پول چگونه كار مي كند ، كه لازم است بدانيم چگونه مي
تواند بدكار كند، زيرا كار كرد نادرست پول موجد فاجعه هاي اقتصادي بوده ،
وحتي كشورها وامپراتوري ها را به نابودي كشانده است.نقش پول به
نظر مي رسد همه پول مي خواهند، اما در زمانهاي خاصي در بعض كشورها هيچ كس
پول نمي خواسته است، زيرا پول را بي ارزش تلقي مي كرده اند.در واقع ، اينكه
هيچ كس پول را قبول نمي كرد، آنرا بي ارزش مي ساخت . وقتي نمي توانيد با
پول چيزي بخريد ، پول به تكه هاي كاغذ يا قطعات فلز بي فائده تبديل مي
شود.در دهه 1790 ، دولت فرانسه مايوسانه قانوني را به تصويب رساندكه تصريح
مي داشت هر كس از فروش در ازاي پول امتناع ورزد، به مرگ محكوم خواهد شد.
اين نكته حاكي از آن است كه صرف چاپ پول از طرف دولت ، براي آنكه به عنوان
پول عمل كند، كافي نيست . بنابراين ، اگر مي خواهيم به نقطه كاركرد بد پول
نرسيم ، نحوه كاركرد خوب پول را درك كنيم.در
گذشته دور ، بسياري از اقتصادها بدون پول عمل مي كردند؛ بدين منظور ، مردم
را وامي داشتند محصولات وكارشان رابه صورت تهاتري با يكديگر مبادله كنند.
اما اين اقتصادها معمولا” كوچك وساده بودند، وچيزهاي نسبتا” كمي براي
دادوستد داشتند،زير اغلب مردم باراسا” غذا ، سرپناه وپوشاك خود را تامين مي
كردند، اما براي طيف محدودي از وسائل رفاهي يا تجملي با يكديگر معامله م
يكردند.تهاتر
دست وپاگير است . اگر شما صندلي را با يك صندلي را با يك سيب مبادله كنيد،
واحتمالا” به آن تعداد سيب كه معادل ارزش يك صندلي باشد، نيازي نداريد.
اما اگر بتوان سيب وصندلي را در ازاي چيزي مبادله كرد كه مقادير بسيار كوچك
قابل تقسيم باشد، در آن صورت ، مي توان مبادله بيشتر ي انجام داد ، كه هم
براي صندي ساز وپرورش دهنده سيب وهم براي هر كس ديگر ، نفع داشته باشد.
تنها كاري كه آن مردم بايد بكنندتوافق بر روي چيزي است كه به عنوان وسيله
واسطه مبادله به كار خواهد رفت، وآن وسيله مبادله پول است.بعضي
جوامع صدف دريايي را به عنوان پول به كار برده اند، برخي از طلا يا نقره، و
بعض ديگر نيز از تكه هاي خاص كاغذ چاپ شده توسط دولت ، استفاده كرده اند.
چيزي كه از همه آنها پول مي سازد آن است كه مردم آنها را به عنوان بهاي
كالاها وخدماتي كه در حقيقت ثروتي واقعي است، مي پذيرند. پول براي هر فرد
معادل ثروت است ، تنها بدان دليل كه ديگر افراد با اين پول كالاها و خدماتي
واقعي مورد نياز او را تامين مي نمايند. اما از ديدگاه كل اقتصاد ملي ،
پول ثروت نيست. پول تنها روشي است براي انتقال ثروت يا براي انگيزش مردم به
توليد ثروت.تورمهمان
طور ملاحظه كرديم ، دو برابر كردن عرضه پول يك كشور ثروت آنرا دوبرابر
نخواهد كرد، اما به احتمال بيشتر منجر به بالا رفتن قيمت همه چيز خواهد
شد.قيمت ها عموما به همان دليلي افزلايش مي يابد كه قيمت كالا ها و خدمات
خاصي افزايش مي يابد .يعني ، وجود تقاضاي بيشتر از عرضه به قيمتي معين
.وقتي مردم پول بيشتري دارند تمايل دارندئ كه بيشتر خرج كنند بدون افزايش
متناسب در حجم توليد ، قيمت توليدات موجود افزايش مي يابد ،زيرا كميت تقاضا
شده از كميت عرضه شده فراتر مي رود … -+علوم انسانی|تحقیق پول و نظام بانكي

دریافت