تحقیق چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها

دانلود تحقیق با موضوع چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنهايكي
از قراردادهايي كه اشخاص در جامعه تنظيم مي‌كنند قرارداد اجاره است كه
قوانين مربوط به آن هر از چندگاهي دچار تغيير و تحولات اساسي شده كه در اين
مختصر به آخرين مقررات مربوطه و نحوه تنظيم قرارداد اجاره مطابق با آن و
راه‌هاي پيشگيري از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به
دستگاه قضايي مي‌پردازيم. اما قبل از بررسي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
26/5/1376 تعريف قانوني اجاره و بعضي كلمات حقوقي به زبان ساده را ارايه
مي‌كنيم.تعريف اجارهاجاره عقدي است كه برابر آن اجاره‌كننده مالك
منافع عين مال موضوع اجاره‌ مي‌شود اجاره ممكن است نسبت به اشياء مانند
اتومبيل، خانه يا حيوان يا انسان باشد مانند آنكه شخصي بخواهد از منزل
ديگري استفاده كند و آن را براي مدتي اجاره نمايد.مستأجر: اجاره ‌كنندهمؤجر: اجاره دهندعين مستأجر: مورد اجارهمال‌الاجاره: اجاره بهااجرت‌المثل:
اجرت و بهائي كه براي يك كالا يا خدمات بر مبناي قيمت كالا يا خدمات مشابه
آن تعيين مي‌شود بدون آنكه طرفين قرارداد از قبل براي آن توافقي كرده
باشند. اجرت‌المثل در مقابل اجرت المسمي يعني اجرت توافق شده قرار مي‌گيرد.20 نكته در مورد اجاره اماكن مسكوني1-
در اجاره مسكن بايد مدت اجاره معين باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت
اجاره‌ها يكسال تعيين مي‌گردد. مدت اجاره از روزي شروع خواهد شد كه بين
موجر و مستأجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتداي مدت ذكر نگردد زمان
انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.2- لازم نيست
كه موجر مالك عين مستأجره باشد ولي بايد مالك منافع عين مستأجر شناخته
شود. پس اگر الف خانه‌اي را از ديگري اجاره كرد چون مالك منافع آن بوده
قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به ديگري است، مگر آنكه در قرارداد
اجاره خلاف آن شرط شده باشد.3- اگر بعداز قرارداد معلوم شود كه عين
مستأجره در حال اجاره معيوب بوده، مستأجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع
عيب كند به نحوي كه به مستأجر ضرري وارد نشود، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت
اگر عيب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستأجر نسبت به بقيه مدت
اجاره حق فسخ خواهد داشت.4- موجر نمي‌تواند درمدت اجاره در عين مستأجره
تغيير دهد كه با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره
نياز به تعميراتي داشته باشد كه تأخير در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر
نمي‌تواند مانع از تعميرات گردد حتي اگر اين امر مانع استفاده او از مورد
اجاره شود. در اين حالت مستأجر مي‌تواند از حق فسخ استفاده كند … -+علوم انسانی|تحقیق چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها

دریافت