تحقیق گفتار هايي از امام رضا (ع)

دانلود تحقیق با موضوع گفتار هايي از امام رضا (ع) ،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:گفتار هايي از امام رضا (ع) چهل روايت رضويحسن بن جهم گويد: از امام رضا (ع) شنيدم كه مي فرمود:1- دوست هر كس عقل اوست و دشمن او جهل اوست.2-
امام رضا (ع) فرمود: به خدا خوش گمان باش، زيرا خداي غزوجل مي فرمايد: من
به گمان بنده مومن خود همراهم اگر خوبست خوب پيش آيد و اگر بد است بد پيش
آيد.3- امام رضا (ع) فرمود: از نشانه هاي فهم در دين بردباري، دانش و
خاموشي است. به راتس خاموشي دريست از درهاي حكمت به راستي خاموشي دوستي
آورد بر اين است كه دليل هر خوبي است.4- از امام رضا (ع) كه امام صادق
(ع) فرمود: صله رحم كن ولو به يك جرعه آب باشد و بهتر چيزيكه با آن صله رحم
شود جلوگيري از آزار اوست. صله رحم مرگ را پس اندازد و دوستي خانواده
همراه آورد.5- از امام رضا (ع) نقل كرده اند كه: نهان داشتن كردار نيك
برابر هفتاد حسنه است و آنكه بدكرداري را فاش سازد مخذول باشد و آنكه كردار
بد را نهان سازد آمرزيده است.6- از امام رضا (ع) كه به ياران خود مي فرمود: بچسبيد به اسلحه پيغمبران به او عرض شد كه سلاح پيغمبران چيست ؟ فرمود: دعا است.7- امام رضا (ع) فرمود:: يك دعاي بنده در نهاني برابر است با هفتاد دعاي آشكار.8-
از ياسر نقل شده است كه امام رضا (ع) فرمود: مثل استغفار چون برگي است بر
درختي كه بجنبد و پياپي فرو ريزد و آنكه از گناهش آمرزش جويد و باز گناه
كند چون مسخره كننده پروردگار خود باشد …-+علوم انسانی|تحقیق گفتار هايي از امام رضا (ع)

دریافت