پاورپوینت چرخه سلولی

دانلود پاورپوینت با موضوع چرخه سلولی،-در قالب ppt و در 66 اسلاید قابل ویرایش.+علوم پزشکی|پاورپوینت چرخه سلولی

دریافت

چرخه سلولی (مرحله G1)رشد سریع سلول تا رسیدن به مرحله بحرانیسنتز ریبوزومهاسنتز پیش سازهای DNAسنتز پروتئینهای مختلفسنتز مقدار زیادی RNAچرخه سلولی (مرحله S)همانندسازی DNAرونویسی ژن های مربوط به بیوسنتز هیستونهاسنتز هیستون ها  در پایان مرحله S، هر کروموزوم دو کروماتیدی استچرخه سلولی (مرحله G2 و M) سنتز پروتئینها و RNAها در تمام مراحل چرخه سلولی غیر از M وجود دارد.مرحله G1 ممکن است حذف شود (مثل سلولهای تخم) و یا ممکن است بسیار طولانی شودمثل سلولهای عصبی) که در این حالت G1 را G0 گویند.مرحله G2 : فراهم شدن آنزیمها و عوامل تنظیم کننده لازم برای تقسیمزیاد شدن اندامک های سلولی تا 2 برابرسنتز و ذخیره ساختارهای لازم برای تقسیم بویژه میکروتوبول هامرحله M: تقسیم میتوز یا میوز