تحقیق حقوق زن و مرد در جامعه

دانلود تحقیق در مورد حقوق زن و مرد در جامعه،-در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش.+علوم انسانی|تحقیق حقوق زن و مرد در جامعه

دریافت

اما آنان نخواسته و يا نتوانسته اند همه رقيبان را بالكل از ميدان به در كنند، چرا با از ميان رفتن يك رقيب، ديگري اي جايگزين مي شود و قد علم مي كند. پس چاره در قانون گزاري طبيعت است با ميل و ارادهء خويش. قوانيني كه نوع برتر را تعريف كند و سايرين را مستثني سازد. اين قوانين گاه مي تواند بي رحمانه تر از قوانين جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر كه سفيد تر، برتر؛ هر كه قوي تر؛ بهتر؛ …