تحقیق لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي

دانلود تحقیق با موضوع تحقیق لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :-مقدمهلايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مهمترين مرحله تحقيق جامعه آرماني چشم انداز توسعه كشورمحسوب مي شود در پي تحكيم مباني و بسترهاي رشدي است كه فرصت هاي مديريت بهتر ايران را واحكام مورد نياز ايجاد مباني جديد توسعه اي ايران را فراهم خواهد آورد.در ميان ويژگي هاي خاص برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران تهيه و تنظيم اين برنامه در چارچوب چشم انداز بلند مدت اقتصادي ومالي از جايگاه واهميت ويژه اي بر خوردار است.با عنايت به الزامات حاكم بر تحقق چشم انداز بلند مدت كشوروويژگي كنوني رشد توسعه كشور ماموريت هاي نظام كنوني برنامه ريزي كشور را طي دو دهه آينده مي توان به شرح زير تبيين نمود:برنامه پنج ساله چهارم : رشد اقتصادي دانايي محور برنامه پنج ساله پنجم : تثبيت مباني رشد اقتصادي ورفاه اجتماعي برنامه ششم وهفتم: توسعه مستمروپايدارودانش بنيان كشور وتامين عدالت اجتماعي+علوم انسانی|تحقیق لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي

دریافت

برچسب ها:
تحقیق توسعه اقتصاديتحقیق در مورد توسعه اقتصاديدانلود تحقیق توسعه اقتصاديپروژه توسعه اقتصادي دانلود تحقیق اقتصاد در مورد توسعه اقتصاديبررسی توسعه اقتصاديتحقیق اقتصاد توسعه اقتصادي مقاله توسعه اقتصادي پایان نامه اقتصاد پیرامون توسعه اقت