جزوه درس اصول مدیریت آموزشی

دانلود جزوه درس اصول مدیریت آموزشی،-در قالب pdf و در 181 صفحه.+مدیریت|جزوه درس اصول مدیریت آموزشی

دریافت

جزوه حاضر به منظور تدریس درس اصول مدیریت آموزشی در سه بخش زمینه مدیریت آموزشی، مبانی نظری مدیریت آموزشی و نگرش سیستمی مدیریت آموزشی و در 12 فصل، تدوین شده است.