پاورپوینت بیماری های سیستم خونی

دانلود پاورپوینت با موضوع بیماری های سیستم خونی،-در قالب ppt و در 139 اسلاید، قابل ویرایش.+علوم پزشکی|پاورپوینت بیماری های سیستم خونی

دریافت

سه رده سلولی: RBCWBCPlateletمحل ساخته شدن سلول های خونی:مغز استخوان های پهن (لگن، جناغ)طحالبه ساخته شدن سلول های خونی medullary hematopoiesis گفته می شودExtra medullary hematopoiesis: ساختــــه شدن سلول های خونی در طحال و دیگر مغز استخوان های پهنمنشاء سلول های خونی:منشاء سلول های خونی یک سلول بنیادی واحد (stem cell) می باشد که توانایی تمایز پیدا کردن به سلول های اولیه خونی را داردرده اریتروئید سازنده RBC رده میلوئید سازنده WBC رده مگاکاریوسیتیک سازنده platelet همه سلول ها برای تمایز هسته به دو ویتامین کوبالامین و اسید فولیک نیاز دارندگلبول قرمزیک سلول فاقد هسته که عمر حدود 120 روزه داردوظیفه آن حمل اکسیژن (از ریه به محیط) و حمل CO2 (برعکس از محیط به ریه)گلبول قرمز پس از پیر شدن تــوسط سیستم رتیکـولواندوتلیال (عمدتأ طحال) از جریان خون برداشتـه، و تخریب می گرددReticuloedothelial system : شامل طحال، کبد، و مغز استخوانگلبول قرمز محصول نهایی رده اریتروئید است سلول اولیه اریتروبلاست، تکثیر و تمایز پیدا کرده، به رده بعدی تبدیل می گردددر این تمایز هسته به تدریج کوچک شده، و نهایتا کاملا از بین می رودرده قبل از گلبول قرمز بالغ که بقایای هسته به صورت رشته هایی در آن دیده می شود reticulocyte نام دارددر داخل گلبول قرمز رنگدانه ای به نام هموگلوبین  (Hb) وجود داردهموگلوبین از دو زنجیره متفاوت تشکیل شده استHbF (α2 γ2 )HbA (α2 β2)HbA2 (α2 δ2)برای ساخته شدن زنجیره های هموگلوبین مولکول آهن نیاز می باشدبر روی هر زنجیره هموگلوبین 4 مولکول آهن وجود دارددر زمان تخریب گلبول قرمز توسط طحال، زنجیره هموگلوبین متابولیزه شده، Heme نهایتأ تبدیل به بیلی روبین می شود، و مولکول های آهن مجددأ برای ساخته شدن زنجیره هموگلوبین استفاده می شوند