پاورپوینت ترمودینامیک

دانلود پاورپوینت با موضوع ترمودینامیک،-در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش.+مهندسی|پاورپوینت ترمودینامیک

دریافت

تعریف ترمودینامیکفرآیند ترمودینامیکیتبادل کار و گرماقانون اول ترمودینامیکبررسی فرآیند های خاص: فرآیند هم حجمبررسی فرآیند های خاص: فرآیند هم حجمبررسی فرآیند های خاص: فرآیند هم فشاربررسی فرآیند های خاص: فرآیند هم فشاربررسی فرآیند های خاص: فرآیند هم دما و بی دررومقایسه فرآیند بی دررو و هم دماقانون دوم ترموديناميك
قانون اول ترموديناميك هيچ محدوديتي در مورد جهت عبور كار و گرما قائل
نمي‌شد. اما قانون دوم ترموديناميك در برگيرنده اين واقعيت است كه فرايندها
در جهت مشخصي رخ مي‌دهند و ‌نه‌ در جهت عكس آن. براي اين قانون دو بيان
كلي وجود دارد: