پاورپوینت ترومای سیستم عضلانی اسکلتی

دانلود پاورپوینت با موضوع ترومای سیستم عضلانی اسکلتی،-در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش.+علوم پزشکی|پاورپوینت ترومای سیستم عضلانی اسکلتی

دریافت

تروما در دستگاه حرکتیصدمات حاد:1. رگ به رگ شدن (کشیدگی عضله): در صورتی که فشار وارد به رباط های مفصل بیش از حد عقل که می‌باشد منجر به پارگی مختصر و کش آمدن رباط ها می‌شود.صدمات حاد:1. رگ به رگ شدن (کشیدگی عضله): در صورتی که فشار وارد به رباط های مفصل بیش از حد عقل که می‌باشد منجر به پارگی مختصر و کش آمدن رباط ها می‌شود.2. پیچ خوردگی: اکثر فشار زیاد و پارگی رباط ها، بدن جا به جایی سطح مفصل ایجاد می‌شود. اغلب به علت صدمات چرخش (حرکات ناگهانی) است باعث درد و تورم واکیموز می‌شود.تروما در دستگاه حرکتی….مراقبت و درمان:بی حرکت نگه داشتن مفصل با آتل و بانداژ مناسبعضو آسیب دیده بالا نگه داشته شود (جهت جلوگیری از ادم)جلوگیری از فشار بر عضو آسیب دیدهانجام حرکات ایزومتریک در مفصل گرفتاردر 24 ساعت اول استفاده از کیسه یخ و سپس گرمای متناوبدر صدمات گردنی: استفاده از گردن بندهای مخصوصدر صورت صدمات زیاد استفاده از گچ به مدت 4-3 هفته، سپس هیدروتراپیدر صورتی که مفصل دچار ناپایداری شده است و نیز در پیچ خوردگی عادتی، یا در پارگی شدید رباط، از درمان جراحی ترمیمی استفاده می‌شود.نکته مهم: در کلیه بیماران دچار پیچ خوردگی به منظور رد آسیب استخوانی بایستی از بررسی های رادیولوژیک استفاده شود.