پاورپوینت تفسیر تصاویر رادیوگرافی

دانلود پاورپوینت با موضوع تفسیر تصاویر رادیوگرافی،-در قالب ppt و در 215 اسلاید قابل ویرایش.+علوم پزشکی|پاورپوینت تفسیر تصاویر رادیوگرافی

دریافت

اشعه Xاشعه Xبخشی ازطیف الکترومغناطیسی است که برای رادیوگرافی وتوموگرافی (CT)استفاده می شود .ایجاد اشعه Xدر یک پوشش اهنی خلا شده از دوقطب یکی کاتد رشته نازکی از آلیاژتنگستن وتا سرحد تشعشع زائی گرم می شود تا الکترون های ازاد را رها کندودیگری آند که هدفی از الیاژتنگستن است ودر یک دیسک مسی قراردارد .باایجاد جریان برقی معادل 150-50کیلو وات در بین دوقطب الکترونها با سرعت بالایی به سمت آند رفته به هدف تنگستن برخورد می کنند وتولید اشعه Xمینمایند .)فوتون)اشعه زیادی تولید می شود قسمت اعظم ان جذب پوشش اهنی می گرددوتنها اندکی از دریچه پوشش اهنی خارج می گردد .تاثیرات دم ناکافی (ضعیف) بر CXRنمایش  کاردیومیوپاتینمایش ناهنجاری های ناف ریهنمایش اندازه نامناسب مدیاستینافزایش دانسیته پارانشیم ریه ( سفیدی بیشتر )  )Lungs and pleura ریه ها و پرده جنب(ریه راست: دارای سه لوب ( فوقانیRUL ، میانیRML ، تحتانیRLL)ریه چپ : دارای دو لوب ( فوقانیLUL و تحتانی LLL) است .لوب فوقانی چپ شامل lingula است ، که لوبی با عملکرد جداگانه بوده  ولی از نظر آناتومیکی قسمتی از لوب فوقانی چپ است