پاورپوینت تنظیم دستگاه ونتیلاور

دانلود پاورپوینت با موضوع تنظیم دستگاه ونتیلاور،-در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش.+علوم پزشکی|پاورپوینت تنظیم دستگاه ونتیلاور

دریافت

در صورتی که دستگاه ونتیلاتور به صورت مناسب با وضعیت بیمار و بطور صحیح تنظیم گردد تا حد زیادی در اصلاح تبادلات گازی و بهبود اکسیژناسیون و فراهم کردن راحتی بیمار موثر است .بنابراین باید قبل از اتصال بیمار به ونتیلاتور بررسی کاملی از مددجو به عمل آید .این بررسی شامل تاریخچه بالینی ،معاینات فیزیکی ،ABG و جواب آزمایشات بوده و تنظیم اولیه ونتیلاتور بر اساس این اطلاعات انجام می گردد و پس از 20 دقیقه برای تعیین چگونگی عملکرد  و تاًثیر ونتیلاتور بیمار مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و پس از انجام ABG مجدداً دستگاه تنظیم خواهد شد. انتخاب مد ونتیلاتورباتوجه به وضعيت الگو و تعداد تنفس و نتايج ABG مد تنفسی مناسب انتخاب می گردد.تنظیم درصد اکسیژن در هوای دمی friction inspriatory O2 (FiO2)عوامل موثر در میزان تحویل اکسیژن به بافت ها شامل برون ده قلبی ،غلظت هموگلوبین میزان اشباع هموگلوبین از اکسیژن می باشد و هدف از اکسیژن درمانی در بیمار دچار هیپوکسمی آنست که اکسیژن رسانی به بافت ها تا حدی افزایش یابد که در سطح سلول متابولیسم بی هوازی به متابولیسم هوازی تغییر کند . میزان Fio2 ونتیلاتور 21 تا 100 درصد است و بر اساس جواب ABG میزان FIO2  تنظیم می گرددتا میزان Pao2 خون شریانی به بیشتر از 60 میلی متر جیوه و میزان o2sat به بیشتر از 90 % برسد .