پاورپوینت دیالیز و پیوند کلیه

دانلود پاورپوینت با موضوع دیالیز و پیوند کلیه،-در قالب ppt و در 46 اسلاید، قابل ویرایش.+علوم پزشکی|پاورپوینت دیالیز و پیوند کلیه

دریافت

دیالیز دونوع: 1-حاد(سندروم اورمیک، افزایش پتاسیم،اسیدوز  افزایش مایعات ،ARF،کاهش کلیرانس کراتنین و…)2-مزمن(CRF،کاهش کلیرانس کراتنین و…)انواع دیالیز: همودیالیز،CRRT،دیالیزصفاقیاساس کار دیالیز :انتشار،اسمزواولترافیلتراسیونعوامل موثر درپاک کنندگی آب واوره به میزان سرعت یادورپمپ،دستگاه دیالیز،میزان سرعت جریان مایع دیالیز،کیفیت وکارایی صافی دیالیز ووزن مولکولی مواد بستگی دارد.جهت انجام دیالیز سه مورد زیرضروری است:الف-دستیابی به عروق خونیب-صافی یاکویلج-محلول دیالیز1-کاتترهای وریدی(درمواردحاد)درورید تحت ترقوه،ژوگولارویافمورال2-فیستول شریانی وریدی یاAVFاستفاده ازآن برای مدت طولانی مناسب وبهترین روش دستیابی به عروق برای بیماران تحت همودیالیز مزمن می باشد.معمولا درساعد وروش پهلو به پهلو استفاده می شود.3-پیوند شریانی وریدی بااستفاده ازمواد بیولوژیک ونیمه بیولوژیک گرافت انجام میشود.